1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Ihász Mérnökiroda Kft. (cím: 2921 Komárom, Béke sor 3. továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu oldal adatkezelesi-tajekoztato aloldalán.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg a tetolemez@gmail.com email címre és megválaszoljuk kérdését, kérjük a levél tárgyában az adatkezelés szót rögzíteni.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az ihaszg@t-online.hu, a tetolemez@ gmail.hu email címeken vagy a 0036304825847, 003634345554 telefonszámokon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Képviselő: Ihász Gábor ügyvezető

Név: Ihász Mérnökiroda Kft.
Székhely: 2921 Komárom, Béke sor 3.

Adószám: 14384299-2-11
Telefonszám: +36 34 345554
Mobil:  +36 30 4825847
E-mail: ihaszg@t-online.hu
2.1 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.


3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. TECHNIKAI ADATOK

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.3.2 COOKIE-K (SÜTIK)

3.2.1 A SÜTIK FELADATA

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


3.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

A www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.


4 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatkezelő adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.


4.1 ONLINE RENDELÉSHEZ és számlázáshoz KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok magán személy esetén:

Név (kötelező mező)

Lakcím (kötelezően számlát állítunk ki a megadott névre és címre)

Szállítási cím (Házhoz szállításos rendelés esetén kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (Házhoz szállításos rendelés esetén kötelező mező)


a megrendelés során elkért céges adatok jogi személy esetén:

Név (kötelező mező)

Cégjegyzésre jogosult személy neve (kötelező mező)

Székhely (kötelező mező)

Adószám (kötelező mező)

Szállítási cím (Házhoz szállításos rendelés esetén kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (Házhoz szállításos rendelés esetén kötelező mező)


Áfa körös gazdálkodó szervezet megrendelését fordított áfás nyilatkozatunk kitöltésével, és aláírásával tudjuk befogadni.

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek.


Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: 

Az adatok a megrendelés és számlázás teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja megrendelési megbízás, jogszabályi előírás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem, jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év.

4.2 ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezésé-hez)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.


4.3 TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Telefonszám (értelemszerűen az ügyintézéshez szükséges, kitöltendő mező)

A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.4.4 HÍRLEVÉL / EDM-HEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírlevél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: leiratkozásig.4.5 ÜGYFÉL KAPCSOLATI ADATOK

Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és elérhetőségeit tárolom:

Név

Email cím

Telefonszám

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.4.6 REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATOK

A www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu weboldalakon nincs regisztrációs lehetőség.5 AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu weboldalak férnek hozzá.6 ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
Nebet.hu Kft.,

Cím: 2900 Komárom, Csillag ltp. 48. ép. 3. em. 8. lakás.

telefon: +36 20 288 9591

e-mail cím: jozsef.bicsak@nebet.hu

Megismert adatok köre: www.trapezlemez.hu a www.cserepeslemezek.hu és a www.konnyufodem.hu weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.

Számlázás: 
Parit Szoftverfejlesztő Kft.

Cím: 1238 Budapest, Majori út 6/5.

email cím: info@parit.hu

Tel: +36 1 2839921

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Hírlevél: 
Nebet.hu Kft.,

Cím: 2900 Komárom, Csillag ltp. 48. ép. 3. em. 8. lakás.

telefon: +36 20 288 9591

e-mail cím: jozsef.bicsak@nebet.hu

Kapitány Cintia e.v.

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Komp utca 34.

telefon: +36 70 362 7987

email cím: virtualisasszisztensem@gmail.com

Megismert adatok köre: feliratkozó név és email cím.


Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: a webfolio.hu és fotofolio.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal:

Facebook Inc. Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook

(https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.7 ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.